cluc24

miercuri, 6 noiembrie 2019

Un management energetic eficient


Un manager energetic are un rol important în cadrul unei companii. El nu se preocupă doar de reducerea costurilor legate de utilități, ci și de îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților organizației din care face parte.
Uneori prin simple măsuri de reducere a risipei de consumuri energetice și termice, crește productivitatea companiei. Eficiența energetică este definită ca fiind raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, aferentă serviciilor, bunurilor sau energiei rezultate şi valoarea energiei utilizate în acest scop.
Organizațiile sunt construite în general pe modelul zonă de birouri (administrativă) și hală de producție, iar legătura printre ele se realizează printr-un mic tunel de trecere.

Fiecare companie, conform legislației ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei)  trebuie să trimită de două ori pe an (martie și septembrie) datele specifice, conform Planul National de Acțiune pentru Eficiență Energetică (PNAEE).
La un interval de patru ani este necesară realizarea unui audit energetic. Pentru aceasta se apelează la firme autorizate, în a cărei componență există un auditor energetic care va emite un certificat energetic, în urma căreia compania beneficiară își poate propune noi indicatori și țeluri legate de consumurile energetice viitoare.
În cadrul unei companii, consumurile sunt împărțite pe mai multe categorii, dar consumurile energetice și de gaz metan dețin ponderea cea mai mare și influențează confortul angajaților atât în mod direct cât și indirect.Managementul energetic la nivel de birouri
Circuitele de iluminat trebuie să fie sectorizate pentru a se utiliza iluminatul doar în zonele unde funcționarea lămpilor este necesară.
În birouri trebuie să existe ventiloconvectoare care să fie folosite atât pentru alimentare cu energie termică (căldură) cât și agent frigorific (climatizare) în funcție de solicitarea dorită. În funcție de reglajul temperaturii solicitate, instalația va emite căldură sau aer rece, ceea ce asigură confortul dorit de cei care lucrează în zona administrativă. Folosirea acestor ventiloconvectoare se face doar în cazul în care ferestrele de la birouri sunt închise, pentru a se evita transferul aerului în exterior și funcționarea excesivă a instalației.Managementul energetic la nivelul halei de producție
Iluminatul local de la utilaje este alimentat din tabloul electric al utilajului, pentru ca după terminarea programului de lucru, operatorul să oprească concomitent utilajul și iluminatul aferent pentru a nu se risipi consumul de energie electrică.
Separat pentru fiecare sector de producție din hală, trebuie să existe atât surse de căldură cât și instalații de climatizare, care să funcționeze pe baza unui programator ce primește datele de la un senzor de temperatura, setat pentru o valoare fixă, ideală atât pentru fluxul de producție cât și pentru confortul celor care lucrează.
La terminarea programului de lucru, utilajel și instalațiile aferente vor fi oprite pentru a nu se consuma energie electrică în zadar.
Pentru a se evita pierderile căldură și de aer rece, se realizează o termografie a clădirilor aferente pentru a remedia locurile unde sunt detectate fisuri.
Se cunoaște faptul că un utilaj sau o instalație cu probleme poate avea consumuri energetice mai mari datorită forțării motorului electric, motiv pentru care, anual este necesară realizarea termografiei tablourilor electrice cu componentele aferente. Piesele astfel detectate, ca având probleme de temperatură (ridicată), se vor înlocui iar utilajul/instalația va funcționa mai eficient și -și va reduce uzura componentelor electrice și mecanice.

Metode de eficiență energetică
Cea mai uzuală etapă de reducere a consumului energetic o reprezintă cea legată de iluminat. Se folosesc surse de lumină cu led, care au o durată de viața mai mareși un consum energetic mai mic pentru un flux luminos mai puternic față de vechile lămpi, ce foloseau becuri incandescente, cu iodură metalică sau cu mercur. Iluminatul general și de fond poate funcționa pe baza unui programator orar și săptămânal realizat pe baza setărilor legate de fluxul luminos detectat de senzori.
O eficiență energetică nu se obține doar prin oprirea unei surse de lumină sau prin realizarea unui audit energetic ieftin, ci prin valoarea acțiunilor deșfășurate și notificate prin acel certificat energetic care demonstrează eficacitatea măsurilor care s-au implementat.
O companie de producție deține în mod implicit, o instalație de producere a aerului comprimat, folosit pentru utilaje. Aceste compresoare, în funcționare produc căldura care trebuie utilizată în procesul tehnologic al companiei, nu eliminată în atmosferă.
Recuperarea de căldură se realizează printr-un sistem de captare a căldurii emise de compresoare, care se transmite la distribuitorul centralei termice din cadrul companiei. Folosind această căldură recuperată în proporție de 80%, se asigură necesarul de încălzire pentru anotimpul rece și necesarul de apă caldă pe timpul verii. În acest mod se recuperează atât costul de energie termică (care nu se utilizează, se compensează) pentru căldură-apă caldă cât și costul energiei electrice consumate de compresoare (care are dublă utilizare: producere aer comprimat și căldură refolosită).
O altă metodă de eficiență energetică se realizează prin utilizarea unui sistem de monitorizare și control al producerii aerului comprimat Compresoarele au un ciclu de funcționare de mers în sarcină, apoi în gol când nu este cerere de aer comprimat în fluxul tehnologic al producției, ambele faze sunt consumatoare de energie electrică. Unul dintre compresoare trebuie să fie cu turație reglabilă, ca atunci când cererea de aer scade, compresoarele să se oprească automat, iar cel cu turație variabilă să funcționeze pentru a compensa cererile de aer momentane.
Fiecare companie prin managerul energetic poate găsi diferite oportunități și soluții pentru eficientizarea consumului energetic.


Acest articol a fost scris pentru SuperBlog 2019, cu speranța că poate ajuta atât societatea consumatoare de energie cât și mediul înconjurător.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu