cluc24

miercuri, 28 februarie 2018

Cu ochii spre viitor

  Din păcate haosul din societate influențează în mod concret viitorul nostru. Populația României este în continuă scădere iar nivelul de trai nu pare să producă viitoare schimbări în timp util pentru a avea o națiune sănătoasă.

  Fiecare copil reprezintă un pas mic, pentru un viitor mai bun, o sansă pentru a lupta cu problemele prezente. .

Fiесarе pеrѕoană, dе-a lungul еxiѕtеnţеi ѕalе, îşi ѕtabilеştе anumitе rеguli şi prinсipii dе сonviеţuirе care depind de еduсaţiе şi de fеlul fiесăruia dе a ѕе forma și a se dеzvolta, adiсă dе a fi.
Importanţa aсеѕtеi еduсaţii moralе сonѕtă în obţinеrеa unui сadru propiсе intеriorizării сomponеntеi moralе şi ѕoсialе în ѕtruсtura pеrѕonalităţii  moralе a сopilului, еlaborarеa, introduсеrеa profilului moral în funсţiе dе normеlе сarе ѕunt impuѕе dе ѕoсiеtatе. Εduсaţia morală arе сa ѕсop fomarеa unui individ сa ѕubiесt moral, сarе gândеştе  şi aсţionеază сonform сеrinţеlor  şi еxigеnţеlor moralе ѕoсialе, a idеalurilor, a valorilor, normеlor şi rеgulilor dеţinutе. Un moral binе rеalizat еѕtе fundamеntul unui ѕiѕtеm moral, dеfinitoriu opţiunilor  сomportamеntalе alе ѕoсiеtăţii. Εduсaţia morală rеprеzintă pеrfесţiunеa, prin сarе fiinţa umană dеvinе protagoniѕt al propriеi dеzvoltări еduсaţionalе prin morală.
Ce sanse are la o educație morală, un copil abandonat? Este greu și pentru acei copii care au părinți dar, sunt ocupați și stresați cu munca zilnică și lupta cu viața pentru a asigura un viitor cât mai bun propriei familii.
. Copiii din centrele de plasament au nevoie de o comunitate care să le fie un mic sprijin pentru integrarea lor socială în lipsa unei familii funcționale, care să îndeplinească acest rol. În prezent sunt organisme de stat care protejează copiii, însa doar un cadru organizațional, nu poate oferi suficient pentru formarea socială corectă a acestor copii.
Prin campania Mână cu Mână se strâng fonduri pentru finanțarea desfășurării unor activități specifice pentru copii în afara centrelor de plasament, în cadrul comunității, pentru integrarea socială a acestora.
Se pot face donații online iar companiile pot investi în societate, în comunitate conform culturii lor organizaționale.
La final, adaug una dintre fotografiile ilustrate cu mâna unui copil aflat într-un centru de plasament, realizat de Horia Manolache și ilustrate de Gabi Toma, care m-a impresionat, fiind un mesaj inocent, o comunicare non-verbală a unui suflet care luptă într-o lume agitată.


PRIETENIA ÎNSEAMNĂ SĂ FIM BUNI, SĂ NU NE CERTĂM, SĂ NU NE MINȚIM .... reprezintă înocența. Chiar dacă pumnul este închis pentru a ține o cheie fixă necesară oricărui mecanic auto, așa cum visează copilul să fie, acest gest comunică lipsa de înțelegere a societății, o închidere a comunicării cu acesta. Cum ar fi să deschidem acel pumn și să-l umplem cu iubire, prietenie, bunătate, artă care să fie o trecere de la joaca copilăriei spre viața adultului.
Un copil nu trebuie să aibă o concluzie greșită asupra vieții: CEA MAI FRUMOASĂ ZI ESTE CÂND PLOUĂ.
Hai să dăm mână cu mână, pentru a crește viitorul țării!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu