cluc24

duminică, 9 mai 2021

Consumul de energie de pe piața concurențială

 

Despre piața liberă de energie electrică și termică

 Începând cu anul 2020 s-a trecut la o nouă etapă în cadrul plăților consumurilor de utilități în funcție de consum. S-a început cu aplicarea noilor reglementări din 1 iulie 2020 pentru gazele naturale, iar din 1 ianuarie pentru energia electrică. Îb acest mod, prețul nu mai este stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare (ANRE) în domeniul Energiei, ci se va forma liber, conform condițiilor din piață, iar utilizatorul casnic va alege oferta cea mai potrivită pentru nevoile sale. Această etapă este una noua, despre care informațiile sunt minime dar prin accesarea siturilor specializate se găsesc date importante. Intrând pe pagina companiei E.ON, se găsesc informații utile într-o formă inedită: „ABC-ul liberalizării, de la E.ON”. 

Ce înseamnă de fapt această liberalizare a pieței de energie, fie ea electrică sau termică?

Consumatorul casnic își cunoaște consumul de energie pe o perioadă de un an și poate estima valoarea sa, conform mai multor oferte, de la firmele care furnizează energia atât de vitală vieții de zi cu zi: energie electrică și/sau termică (gaz).

Cei care rămân pe piața universală, plătesc consumul la prețul stabilit de către compania care livrează utilitățile fără a-și putea negocia costurile, deci nu vor avea ofertele actualizate. Prețurile de pe piața liberă sunt mai mici, evident, decât cele de pe piața universală, dar consumatorul care nu dorește să-și schimbe prețul astfel impus, scapă de completarea datelor online/ofline pentru a face demersurile necesare modificării tarifelor de livrare pentru energie/gaz.

Prețurile nu sunt mult diferențiate dar în timp, suma plătită în cele două cazuri va ajunge la o valoare comparativă. Tarifele stabilite prin contractul negociat (piața liberă-concurențială) se păstrează timp de un an, iar cele de pe piața universală pot crește în acest interval de timp. Pentru consumatorii care au trecut pe piața concurențială, pe factură o să apară mențiunea ”serviciu de furnizare a energiei în sistem negociat”.


 


Ce trebuie să știm despre piața concurențială și pașii necesari

Eu am inițiala numelui cu C, iar în ABC-ul liberalizării de la E.ON  apare ca informație una dintre cele mai importante, referitor la contract. Pentru emiterea acestuia, consumatorul (proprietarul locuinței) trebuie să prezinte următoarele documente:

  • Copia actului de identitate
  • Ultima factură de consum
  • Copia actului de proprietate

Contractul se poate realiza online sau la sucursula companiei furnizoare. Dacă proprietarul s-a schimbat, acesta trebuie să meargă cu actele sale la filiala furnizorului pentru actualizarea datelor. Dacă sunt mai mulți proprietari, poate merge doar unul dintre ei pentru a demara acțiunea legată de noul contract de utilități energie-gaz.

Distribuitorul de energie electrică și energie termică  nu se schimbă. Indiferent de furnizorul ales, distribuitorul este cel care asigură funcționarea în siguranță a rețelei prin care electricitatea și/sau gazele naturale ajung la destinație, montând contorul dacă este nevoie și fiind cel care răspunde în cazul unui deranjament.

Furnizorul este o companie care deține licență ANRE și furnizează energia necesară către consumatorul final. Furnizorul care este la dispoziția clientului non-stop, anunță distribuitorul despre nevoile acestuia, cumpără energia de la producător și monitorizează consumul, apoi emite factura. În cazul schimbării furnizorului nu se schimbă instalația existentă sau contorul de la consumator și nu sunt plăți suplimentare. 

Facturarea consumurilor de pe piața liberă

 Consumatorul poate reveni oricând la tariful de serviciu universal dacă consideră că este mai avantajos. Consumul se calculează în kWh (kilowatt oră) care este unitatea de măsură a energiei. 

Față de costul gazului, la energia electrică există o altă metodă de calcul a consumului. Prețul de furnizare (adică energia activă - în cazul consumatorului casnic) reprezintă doar o parte din totalul facturii, la care se costurile aferente distribuţiei şi transportului, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare şi accizele conform  reglementărilor ANRE.

În cazul emiterii facturilor, acestea se fac pe bază de estimare sau autocitire (trimitere index de către consumator către furnizar) și citire (regularizare). Regularizarea se face după citirea contorului de către operatorul de distribuție. Chiar dacă se trimite indexul lunar autocitit și se actualizează convenția de consum în fiecare an, factura de regularizarese emite la un interval de 3 luni pentru gaze naturale și de 6 luni, în cazul contractelor de energie electrică. În cazul alegerii unui furnizor comun de energie electrică și termică, factura va fi una comună pentru ambele consumuri de utilități.

Majoritatea furnizorul includ diverse servicii cum ar fi verificarea periodică și revizia instalației de gaz, verificarea tehnică periodică a centralei termice, care pot fi achitate integral sau eșalonat pe timpul derulării contractului.

Pentru a înțelege mai bine mecanismul, puteți intra pe pagina de la E.ON și să verificați informațiile, fiind interesant de văzut ce reprezintă inițiala prenumelul fiecăruia dintre cei care citesc articolul, în acel ABC al liberalizării prețurilor importanța literei. Dacă vă face plăcere, lăsați în comentariu la articol, litera prenumelui și informația referitoare la această inițială.

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu