cluc24

miercuri, 21 iunie 2017

Muzica copilăriei

Omul a сrеat limbajul ѕunеtеlor, се nu are graniţе, fiind înţеlеѕ сu aсееaşi uşurinţă pе toatе mеridianеlе lumii. Muzica este o limbă de circulație internațională.
Așa am început și eu în copilarie să cânt la o chitară din lemn cu niște sfoară pe rol de corzi. Sfoara era întinsă și avea un sunet strident dar plăcut. Începusem să urmăresc la televizor, în loc de desene animate, emisiuni cu chitariști. Visul meu era să cânt într-o formație celebră dar, anii au așternut praful peste aceste gânduri. În schimb am devenit un fan al muzicii instrumentale.
Εduсaţia muziсală începând de la vârste fragede, din perioada primilor pași în cadrul învățământului, еѕtе nесеѕară alături dе сеlеlaltе diѕсiplinе, dеoarесе aduсе o înѕеmnată сontribuţiе la modеlarеa pеrѕonalităţii сopiilor, făсând partе din grupa aсtivităţilor al сăror ѕсop prinсipal сonѕtă în rеalizarеa еduсaţiеi еѕtеtiсе, сu altе сuvintе, în сultivarеa aptitudinilor şi сapaсităţilor dе a сunoaştе rеalitatеa, învăţând pе сalеa еmoţiilor artiѕtiсе ѕă admirе frumoѕul, ѕă adoptе o atitudinе сivilizată şi ѕеnѕibilă în rеlaţiilе сu сеilalţi.
Fiecare copil, măcar în joacă a cântat la un anumit instrument, fie o tobă zgomotoasă sau la clapele unui pian. Ce minunat răsunau sunetele, adevărate vrăji magice.
Muzică este o artă a sufletului şi intelectului, muzica este tratată sub aspectul artei şi al ştiinţei. Educaţia muzicală îi influenţează pozitiv pe oameni sub aspect intelectual printr-o percepeţie clară și le dezvoltă acestora spiritul de observatie, le imbogăţeşte cunoştinţele.
Acuitatea  auditivă  se caracterizează prin capacitatea de a percepe cele mai  diferite sunete. Auzul  este  simţul  prin  intermediul  căruia se realizează comunicarea şi colaborarea între oameni. Mulţi oameni au auzul fin dar nu toţi sunt înzestraţi muzical. S-a  constatat că ascultătorii  cu  educaţie muzicală sunt interesaţi de combinaţiile armonice şi timbre rafinate, impactul emoţional înregistrându-se la nivelul afectivităţii, în timp ce tempo-ul meditativ este indicat persoanelor încordate, crispate  sau agitate, tempo-ul  rapid  fiind indicat celor obosiţi sau deprimaţi. În momentul audiţiei ascultătorului îi sunt deşteptate o serie de  imagini sau trǎiri emoţionale personale, structura muzicalǎ permiţând analogii prin ritm, armonie şi  chiar intensitate. Astfel, prin mimică, se observă trăirea bucuriei, a tristeţii, a nostalgiei, a dispreţului sau furiei. Melodiile ritmate, de tip Vivace, stimulează bună dispoziţie, iar cele lente, în tempo de  Ândante, stimulează nostalgia. Putem spune că muzica influenţează dispoziţia  fundamentală a stărilor sufleteşti.
Pentru a testa aceste stări și pentru o conectare la artă, frumusețe și virtuozitate, cei care se află în București în perioada 1-9 iulie pot particpa la a treia ediție a Marilor Serate Muzicale ale Bucureștiului. Spectacolele vor avea loc la Opera Comică între 1-6 iulie 2017, și pe scena Ateneului Român, între 7 și 9 iulie 2017. Pentru mai multe detalii legate de program și de artiștii participanți, se pot afla de pe pagina reâelei de socializare aferente evenimentului. Pentru a avea informațiile utile în timp real, un simplu like la pagină este suficient !
Noi trăim prin artiști, pentru artă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu